NIKKEI 225 23808.060 00:00 20.01 NIKKEI 225 23808.060 23:45 19.01 NIKKEI 225 23808.060 23:30 19.01 NIKKEI 225 23808.060 23:15 19.01 NIKKEI 225 23808.060 23:00 19.01 AUD/USD 0.79851 22:00 19.01 GOLD/EUR 1090.185 21:00 19.01 USD/CHF 0.96304 21:00 19.01 GBP/USD 1.38635 21:00 19.01 EUR/USD 1.22210 21:00 19.01 SILVER 17.028 21:00 19.01 GOLD 1332.332 21:00 19.01 AUD/USD 0.79951 21:00 19.01 USD/JPY 110.770 21:00 19.01 GBP/USD 1.38694 20:45 19.01 GOLD/EUR 1090.325 20:30 19.01 GBP/USD 1.38723 20:30 19.01 EUR/USD 1.22306 20:30 19.01 EUR/JPY 135.339 20:30 19.01 USD/CAD 1.24868 20:30 19.01 SILVER 17.055 20:30 19.01 GOLD 1333.515 20:30 19.01 AUD/USD 0.80012 20:30 19.01 USD/JPY 110.660 20:30 19.01 GBP/USD 1.38737 20:15 19.01

如何取款

OptionCC电子期权以“诚信兑付”、“提款便捷”而闻名业界。OptionCC一直致力于为客户提供最安全、最便捷的取款服务,让客户的资金可以实现最大化的自由和流通,从而确保客户资金的绝对安全!OptionCC电子期权的取款步骤如下:

1、首次取款前需要完成一次账户身份认证,绑定出金银行卡。详情参考链接:http://www.optioncc.com/bdcjk/

2、通过电脑或手机登录交易账户,申请取款。详情参考链接:http://www.optioncc.com/wytk/

3、提款申请若在工作日北京时间9点到18点,2小时左右到帐,其它时间为工作日24小时内到帐,最低取款100元,无隐含要求,零手续费。

4、本公司遵循反洗钱、反套现法,所有的出金都将被汇款至投资本人名义的帐户中,不支持信用卡套现,具体详见网站条款第14条。

 

您在取款中遇到任何问题,都可以咨询“在线客服”或“企业QQ”,同时也可电邮至china@optioncc.com寻求支持。

OptionCC电子期权,诚信兑付,行业翘楚!

Articles

Open Account
Enjoy the best trading experience

X